Kalendář můžete procházet kliknutím na „<<“ nebo „>>“ vlevo a vpravo pod kalendářem. Kliknutím na „“ zobrazíte aktuální měsíc.
Pokud je na daný den naplánována akce, je zvýrazněn zelenou barvou a po najetí myší na tento den se zobrazí rámeček s názvem akce. Akce se uchovávají až 4 měsíce zpětně.